Nationalparks | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Nationalparks

Schrammsteine / Schrammsteiny - Saské Švýcarsko, foto M. RakNationalpark Sächsische Schweiz

Der Nationalpark Sächsische Schweiz ist Sachsens einziger Nationalpark. Und er ist der einzige Felsennationalpark Deutschlands. Seine schroffe Widerspenstigkeit hat das Elbsandsteingebirge einst davor bewahrt, zu einer modernen Kulturlandschaft zu werden. Der 1990 verliehene Nationalparkstatus sorgt dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt. Kommen Sie mit auf eine faszinierende Zeitreise durch die geologische und biologische Vergangenheit unseres Kontinents. Entdecken Sie fossile Relikte der Kreidezeit und noch immer hier lebende Vertreter eiszeitlicher Flora und Fauna. Die Mitarbeiter der Nationalparkwacht verraten Ihnen gern mehr über diese und alle anderen Kostbarkeiten der Sächsischen Schweiz.

Prebischgrund nach einem Gewitter / Pravčický důl po bouřce, foto Z. PatzeltNationalpark Böhmische Schweiz

Der Nationalpark Böhmische Schweiz ist der vierte und jüngste Nationalpark der Tschechischen Republik. Er soll den biologischen Reichtum dieser einzigartigen Landschaft für kommende Generationen bewahren. Erst im Jahr 2000 wurde das Schutzgebiet eingerichtet, doch Erfolge sind bereits sichtbar: Man findet hier wieder die für die Böhmische Schweiz so typischen Weißtannen. Auch die Wanderfalken sind zurückgekehrt und Lachse aus dem Atlantik sind wieder im Wasser der Kamenice (Kamnitz) heimisch geworden. Seien Sie Zeuge längst vergangener Erdzeitalter und genießen Sie die lebendige, natürliche und gesunde Gegenwart.

Národní park Saské Švýcarsko

Národní park Saské Švýcarsko je jediným národním parkem v Sasku a je jediným skalním národním parkem v Německu. Prudká vzdorovitost kdysi Labské pískovce ochránila před  proměnou v moderní kulturní krajinu.  Status národního parku propůjčený v roce 1990 zajišt‘uje, že tomu tak zůstane i v budoucnosti. Vydejte se s námi na fascinující cestu časem geologickou a biologickou minulostí našeho kontinentu. Objevte fosilní zbytky z období křídy i zástupce flóry a fauny z doby ledové, kteěí zde stále žijí. O těchto a jiných vzácnostech Saského Švýcarska vám rádi prozradí více zaměstnanci správy národního parku.

Národní park České Švýcarsko

Čtvrtý národní park v České republice byl založen v roce 2000. Jeho úkolem je jednoduše řeěeno chránit bohatství unikátního komplexu majestátních pískovcových měst a skalních stěn, jedinečných endemitů jak z říše rostlinné, tak i živočišné. V praxi to ale znamená především pokusit se vrátit krajině její přirozený ráz, který člověk v poslední době dost pozměnil. A tak se péčí národního parku vrací do Českého Švýcarska typické jedle bělokoré, sokoli stěhovaví, ale také lososi, jejichž důsledné vysazování už umožnilo návrat dospělých jedinců z Atlantského oceánu zpátky, do vod Kamenice. Naše výlety do skal a hlubokých lesů tedy mohou být obohaceny vědomím, že jsme jen svědky nejen jejich druhohorní minulosti, ale také živé, přirozené a zdravé současnosti.

Saxon Switzerland National Park

The Saxon Switzerland National Park is Saxony‘s only national park. It is the only rock national park in Germany. Its rugged unruliness made sure that the Elbe Sandstone Mountains did not become a modern cultural landscape. The status of a national park, awarded in 1990, ensures that this will continue in the future. Join us and take a fascinating journey back in time through the geological and biological past of our continent. Discover the fossilised relics of the Cretaceous period, a number of representatives of Ice Age flora and fauna still live here. The national park rangers are pleased to give you more information on this and other treasures of Saxon Switzerland.

The Bohemian Switzerland National Park

The Czech Republic’s fourth national park was founded in 2000. Its task, simply put, is to preserve the domain of a unique combination of majestic rock villages and sandstone formations with the incredible nature – including the animal kingdom as well as the flora. This primarily boils down to the attempt to restore the countryside’s natural character, erasing the changes recently made to it by humans. The hope is that Bohemian Switzerland’s typical silver firs and peregrine falcons will return, as well as the salmon, whose re-introduction allowed for the return of certain adult specimens from the Atlantic and back to the water of the Kamenice river. Our trips to the rock towns and deep forests also let us realise that we are not only witnesses of the Mezozoic era, but also of the living, natural and healthy present era.

+