Dittersbacher Felsen | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Dittersbacher Felsen

Dittersbacher Felsen

Fürst Ferdinand Kinský erfreute sich bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an den überwältigenden Aussichten im Gebiet der Dittersbacher Schweiz rund um Jetřichovice. Seinen Lieblingsfelsen taufte er auf den Namen seiner Frau und ließ auf ihm eine Laube errichten. Genießen auch Sie vom Marienfelsen (Mariina skála) aus das fürstliche Panorama mit den bewaldeten Bergkuppen und Felsformationen, Wipfeln und Bergwiesen des Lausitzer Gebirges und der formenreichen Silhouette des Böhmischen Mittelgebirges. Jede Jahreszeit verleiht der Landschaft ein unverwechselbares Gewand und von jedem der historischen Aussichtspunkte eröffnen sich reizvolle Ausblicke in die Landschaft.

Jetřichovické vyhlídky

Jedním ze symbolů Českého Švýcarska je i krytá vyhlídka vybudovaná na ostré Mariině skále, součásti nádherných Jetřichovických skal. Už v první polovině 19. století se odtud mohl kochat úchvatným výhledem kníže Ferdinand Kinský, který tu nechal zbudovat první altán a skálu pojmenoval podle své ženy. A výhled je to skutečně dechberoucí – otevře se panorama podstatné části Českého Švýcarska, před očima defilují zalesněné kopce i skalní útvary, je vidět vrcholky i horské louky Lužických hor i  neuvěřitelně  členitý profil Českého středohoří. A je vlastně úplně jedno, kdy se sem člověk vydá – výhled je nádherný po celý rok. A to jen pár kroků  odtud čekají další historií prověřené vyhlídky – Rudolfův kámen, Vilemínina vyhlídka…

The Dittersbacher Peak

One of Bohemian Switzerland’s landmarks even has a covered view, it was built on the summit of the Mariina peak. The peak belongs to the Dittersbach area of Bohemian Switzerland (the cliffs around Jetřichovice). In the first half of the 19th century, Prince Ferdinand Kinský had the first alcove built, which granted an excellent view, and named the peak after his wife. The view is simply breathtaking. A panorama of the most important areas of Bohemian Switzerland looks over forested mountains and cliff formations, the treetops and mountain meadows of Lusatia and the indescribably varied silhouette of the Bohemian Middle Uplands. It doesn’t matter in which season one comes to visit – the  view  is  spectacular  throughout the year. More historical overlooks can be found just a few steps further – Rudolf’s rock and Vilemína’s rock wall…

+