Schon gewußt? | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Schon gewußt?

Schon gewusst?

Festung Königstein: Der Brunnen auf der Festung Königstein ist mit seinen 152,5 Metern der zweittiefste Europas.

Elbsandstein und Musik: Zu den jährlichen Höhepunkten für Klassikfreunde in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz zählen die beiden hochkarätig besetzten Festivals „Kreibitzer Musiksommer“ und „Dvořák-Festspiele“ in Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz).

Wassermühlen: „…der kleine Fluss trägt hier zum Wandel der Natur bei, Wassermühle neben Wassermühle“ bemerkte H. Ch. Andersen bei seinem Besuch der Sächsich-Böhmischen Schweiz im Jahre 1831. Einige dieser
Gebäude stehen noch heute und dazu unter Denkmalschutz, wie z. B. die Neumannmühle an der Kirnitzsch (Křinici), oder sie dienen als romantische Filmkulisse, wie die Untere Mühle an der Kamnitz (Dolský mlýn na Kamenici).

 

Věděli jste?

Pevnost Königstein: Věděli jste, že je studna pevnosti Königstein se svými 152,5 metry druhou nejhlubší studnou v Evropě?

Labské pískovce a hudba: Věděli jste, že ke každoročním vrcholům pro přátele klasické hudby v Českosaském Švýcarsku patří dva prvotřídně obsazené festivaly „Chřibské kulturní léto“ a „Letní hudební slavnosti A. Dvořáka“ v České Kamenici?

Vodní mlýny: „…malá  říčka  přispěla k proměně přírodní partie, vodní mlýn vedle vodního mlýna“ poznamenal si H. Ch. Andersen při své návštěvě  Českosaského Švýcarska v roce 1831. Některé z těchto staveb stojí dodnes  a jsou památkově chráněny, jako třeba Neumannmühle na Křinici, nebo slouží jako romantická kulisa dnešním filmařům (Dolský mlýn na Kamenici).Did you know?

Königstein Fortress: The well in Königstein Fortress is the second deepest in Europe with 152.5 metres.

Elbe sandstone and music: The annual highlights for classical fans in Saxon-Bohemian Switzerland are the two top classical festivals “Kreibitz Music Summer“ and “Dvořák Festival“ in Česká Kamenice (Bohemian Kamnitz).

Watermills: “…the little river brings change to nature, water mill by water mill“, remarked Hans Christian Andersen during his visit to Saxon-Bohemian Switzerland in 1831. One of these buildings still stands today, and the rest are in fact listed  buildings, like the Neumanmühle on the Kirnitzsch, or they serve as romantic film sets, like the lower mill on the Kamnitz (Dolský mlýn na Kamenici).

 

+