Tradition | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Tradition

Umgebindehaus in  Dittersbach / Podstávkový dům v Jetřichovicích, foto J. LaštůvkaTradition

Entdecken Sie die Einmaligkeit der überlieferten Bauweise in der Sächsich-Böhmischen Schweiz. In der atemberaubenden Landschaft lassen sich die Spuren menschlicher Besiedlung über Jahrhunderte authentisch zurückverfolgen. Besuchen Sie Häuser und Häuschen, die in besonderer Weise mit den Felsen und den Wäldern verwachsen sind. Die für die Region typischen Umgebindehäuser vereinen slawische Holzbaukunst mit deutscher Fachwerkstradition. Möchten Sie soviel wie möglich dieser durchdachten und faszinierenden Bauten sehen? Dann besuchen Sie die Orte Vysoká Lípa (Hohenleipa), Janov (Johnsdorf) oder Hinterhermsdorf.

Tradice

České a Saské Švýcarsko, to není jen jedinečná a úchvatná krajina, jsou to výrazné a malebné stopy lidského osídlení. Je to lidová architektura, domy a domky, které po desetiletí srůstaly se skalami a lesy a vytvořily tak skutečnou unikátnost tohoto území. Jestliže je totiž něco, co jinde na světě neuvidíte, pak jsou to podstávkové domy. Jde vlastně o spojení slovanské roubené a německé hrázděné konstrukce. Jejich konstrukce je fascinující, ale pro řlověka, který jen tak bloudí krajinou, je daleko podstatnější, že jsou krásné a že spoluvytvářejí charakter a ráz krajiny. Stojí za to se kvůli nim vydat třeba do Vysoké Lípy, Janova, Bad Schandau (domky sedmi bratří) nebo Hinterhermsdorfu, najdeme je ale prakticky v každé vesnici.

Tradition

Bohemian and Saxon Switzerland isn’t just home to unique and breathtaking landscapes, but also to striking and picturesque evidence of human presence, best seen in the traditional architecture. Houses and cottages which grew for decades together with the cliffs and forests and are therefore inextricably bound to the landscape. If there is something here that can’t be seen anywhere else in the world, it is the half-timbered houses. They are actually a cross between Slavic wooden structures and German framework. Their design is fascinating, but for people who just want to take a walk in the region, it is more important that they look beautiful and contribute to the landscape. Because of this, it is especially worth taking a trip to Vysoká Lípa, Janov or Hinterhermsdorf, although similar architecture can in fact be found in practically every village.

+