Schloss Decin | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Schloss Decin

Schloss Tetschen / Zámek Děčín a přístaviště, foto Archiv Zámek DCSchloss Děčín

Wo Elbe und Ploučnice zusammenfließen, liegt die Stadt Děčín (Tetschen). Ihr Wahrzeichen ist das auf einem Felsen trohnende Schloss. Seine Geschichte ist eng mit dem Adelsgeschlecht Thun und Hohenstein verbunden. Seit 1934 wurde das Schloss von verschiedenen Armeen als Kaserne genutzt und schwer beschädigt. Nach fast zwei Jahrzehnten der Restaurierung erstrahlen heute jedoch immer mehr Teile des einst prächtigen Bauwerkes wieder in altem Glanz. Der Besucherrundgang wird von Jahr zu Jahr vergrößert. Sogar bei Nacht können die Gemächer des Schlosses besucht werden. Ein besonderes Erlebnis ist der „Lange Fahrt“ genannte Aufgang zum Schloss. Zum Ende hin immer niedriger werdende Mauern erzeugen eine optische Täuschung und lassen den Gang  länger erscheinen als er in Wirklichkeit ist.

Děčínský zámek

Na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice tyčí se barokně klasicistní dominanta města Děčína. Historie děčínského zámku byla ponejvíce spjata s rodem Thun-Hohensteinů a pak také – bohužel – s pobytem a postupnou devastací čtyř  armád, z nichž zejména centrální lazaret sovětských okupantů přivedl komplex  budov na sám okraj zkázy. Za poslední léta se ale povedl malý zázrak a někdejší perla byla vyhrabána z popela. Prohlídková trasa je rok od roku delší a atraktivnější – návštěvníci si mohou zámecké komnaty prohlídnout třeba i v noci. Největšími turistickými magnety jsou pak Dlouhá jízda stoupající k zámku kolem barokní Růžové zahrady, úchvatná konírna se sloupořadím a křížovou klenbou anebo panoramatická Thunovská vyhlídka.

The Děčín Castle

Built on a cliff, the baroque and classical architecture of the town of Děčín towers over the confluence of the Elbe and the Ploučnice. The history of the Děčín castle is largely bound to the house of Thun-Hohenstein and  – unfortunately – also with gradual devastation brought about through stays by four different armies. The Soviet occupants‘ main infirmary alone was responsible for nearly destroying an entire building. In recent years however, a small miracle has taken place and the castle, the region’s former crowning jewel, has once again risen from the ashes. The tours are expanded every year and become ever more beautiful – visitors might even be able to visit the castle chambers at night. The biggest tourist magnet is the long way up to the castle – around baroque rose gardens, the delighful stables, with their colonnades and ribbed vaults, and the panoramic view of the Thun.

+