Geschichte | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Geschichte

Grundmühle / Dolský mlýn na řece Kamenici-kulturní památka, foto V. SojkaGeschichte

Das Elbsandsteingebirge war lange Zeit schwer zugängliche Wildnis. Dennoch – oder gerade deshalb – haben sich Menschen hier niedergelassen. Uralte Burganlagen, historische Wassermühlen, wertvolle Sakralbauten und Bürgerhäuser aus Gotik, Renaissance und Barock zeugen von der langen und wechselvollen Siedlungsgeschichte der Region. Gehen Sie auf Entdeckertour. Finden Sie die Überreste mittelalterlicher Raubnester und slawischer Kultstätten. Besuchen Sie jahrhundertealte Kirchen und Klosteranlagen und staunen Sie über die romantischen  Innenstadtensembles von Pirna und Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz), die sich in den letzen 300 Jahren kaum verändert haben.

Historie

Labské pískovce byly po dlouhou dobu těžko přístupnou divočinou. Přesto – anebo právě proto – se zde usadili lidé. Prastaré hrady, historické vodní mlýny, vzácné sakrální stavby a měšt‘anské domy z gotiky, renesance a baroka svědčí o dlouhé a proměnlivé historii osídlení oblasti. Vydejte se na objevitelskou túru. Najděte zbytky středověkých loupežnických hnízd a slovanská posvátná místa. Navštivte stovky let staré kostely a klášterní stavby. A užasněte nad romantikou městských center Pirny a Česká Kamenice, která se během posledních 300  let takřka nezměnila.

History

The Elbe Sandstone Mountains were a wilderness that was hard to reach for a long time. However, or maybe because of this, people still settled here. Ancient castles, historic water mills, valuable sacred buildings and town houses from the Gothic, Renaissance  and  Baroque  periods  are witness to the long and varied settlement history in the region. Go on a tour of discovery. Find the remains of mediaeval robber‘s dens and Slavic places of worship. Visit centuries-old churches and monasteries and marvel at the romantic town centres of Pirna and Česká Kamenice (Bohemian Kamnitz) that have hardly changed in the past 300 years.

+