Festung Königstein | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Festung Königstein

Festung Königstein - Panorama / Pevnost Königstein - celkový pohled, foto J. LaštůvkaFestung Königstein

Dieser Ort ist eine Legende. Die Festung Königstein ist eine der größten Bergfestungen in Europa. Lange Zeit galt sie als der sicherste Ort in ganz Sachsen. Herzöge und Kurfürsten kamen mit ihren Schätzen und ihrem Gefolge hierher, wenn Gefahr drohte. In Friedenszeiten sah die Bastion so manches rauschende Fest und so manchen illustren Jagdauflug. Die imposante Wehranlage war in ihrer über 750-jährigen Geschichte bereits Kloster, Staatsgefängnis, Kriegsgefangenenlager, Lazarett und vieles mehr. Heute ist das eindrucksvolle Ensemble von Bauwerken der Spätgotik, der Renaissance, des Barock und des 19. Jahrhunderts eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Sächsischen Schweiz. Lust auf eine Eroberung?

Pevnost Königstein

Toto místo je legendou. Pevnost Königstein je jednou z největších skalních pevností v Evropě. Po dlouhou dobu byla považovaná za nejbezpečnější místo v celém Sasku. Přicházeli sem vévodové a kurfiřti se svými poklady a družinami, když hrozilo nebezpečí. V dobách míru spatřila bašta lecjakou hlučnou oslavu a okázalou loveckou výpravu. Impozantní opevněný komplex byl za své více než 750leté historie klášterem, státním vězením, táborem válečných zajatců, lazaretem apod. Dnes patří tento soubor staveb pozdní gotiky, renesance, baroka a 19. století k nejdůležitějším pamětihodnostem Saského Švýcarska. Dostali jste chut‘ ji dobýt?

Königstein Fortress

This place is a legend. Königstein Fortress is one of the largest mountain fortresses in Europe. For a long time, it was seen as one of the safest places in Saxony. Dukes and electoral princes came here with their treasures and entourage whenever there was a threat of danger. In times of peace, the Bastion witnessed many a roaring celebration and plenty of illustrious hunting trips. The imposing fortication has been a monastery, state prison, prisoners of war camp, hospital and much more over its 750 year history. The impressive building is now an ensemble of late Gothic style, Renaissance, Baroque and the 19th century and is one of the most important
attractions in Saxon Switzerland. Would you like to conquer it?

+