Schon gewußt? | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Schon gewußt?

Schon gewusst?

Elbe: Bereits im Jahr 1838 fuhr das erste Dampfschiff von Dresden durch die Sächsisch-Böhmische Schweiz bis nach Děčin (Tetschen).

Malerweg: Für gänzlich unbeschwerte Wandertouren gibt es das Angebot „Wandern ohne Gepäck“. Man genießt ballastfreie Tagesetappen von Unterkunft zu Unterkunft. Und das eigene Gepäck ist immer schon da.

Edmundsklamm: Fürst Edmund Clary Aldringen eröffnete „seine“ Klamm für die ersten Sommerfrischler schon  im Jahr 1890. Die etwas höher gelegene Wilde Klamm wurde acht Jahre später in Betrieb genommen.

 

Věděli jste?

Labe: Věděli jste, že již v roce 1838 vyplul první parník z Drážd‘an přes Českosaské Švýcarsko až do Děčina?

Malířská stezka: Věděli jste, že existuje nabídka „Putování bez zavazadel“ pro ty, kdo se chtějí vydat na cestu zcela bez námahy? Denní etapu od ubytování k ubytování si vychutnáte bez jakékoliv zátěže. A vaše zavazadla již budou vždy na místě.

Edmundova soutěska: Věděli jste, že již v roce 1890 otevřel kníže Edmund Clary Aldringen „svou“ soutěsku pro první letní hosty? O něco výše položená Divoká soutěska byla uvedena do provozu o osm let později.

 

Did you know?

Elbe: The first steam boat sailed from Dresden through Saxon-Bohemian Switzerland to Děčin (Tetschen) in the year 1838.

Painter‘s Way: For carefree walking tours, there is the “walk without backpack“ offer. You can enjoy a day tour from one accommodation to the next without struggling with your luggage; it is already waiting for you at the next accommodation.

Edmund’s Gorge: Prince Edmund Clary Aldringen opened up “his“ gorge to the first summer visitors in the year 1890. The slightly higher positioned Wild Gorge was opened eight years later.

 

+