Edmundsklamm | Sächsisch-Böhmische Schweiz

Edmundsklamm

Edmundsklamm bei Herrnskretschen / Plavba v soutěskách Kamenice-Hřensko, foto Z.  PatzeltEdmundsklamm

Noch romantischer finden Sie es kaum in der Böhmischen Schweiz. Am Rande des Flussbeckens der Kamenice (Kamnitz) rund um Hřensko (Herrenskretschen) ragen die Felswände bis 150 Meter in die Höhe. Unten wandert man über schmale Steige, durch Felstunnel und an Felsüberhängen vorbei. Die schönsten Stellen erreicht man nur mit einem Boot. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert geht es so gemächlich auf dem Wasserweg durch die Klamm. Aus dieser Zeit sind auch die steinernen Gesichter, die von den Felsen herabblicken. Vielleicht sehen Sie die „Felsenfamilie“, den strengen „Wächter“ oder weitere Bewohner der Klamm. Ihr Fährmann wird sie Ihnen vorstellen.

Edmundova soutěska

Romantická příroda Hřenska je korunována skalnatým kanonem říčky Kamenice, kolem níž se zdvihají stěny vysoké místy až 150 metrů . Část cesty lze projít pěšky, a je to zážitek nad jiné – úzké lávky, skalní tunely, převisy… Vrcholem jsou ale právě místa, kam se člověk nedostane bez lod‘ky. Právě Edmundova soutěska je místem skutečně nezapomenutelným. Bezmála kilometrová projížd‘ka na pramičce vedené zkušeným bidelníkem se tu odehrává vlastně úplně stejně, jako tomu bývalo na konci 19. století. A stejné jsou i kamenné tvárě, které na nás shlížejí ze skal, třeba celá Skalní rodina nebo přísný Strážce… Další obyvatelé kanonu nás tiše pozorují ze dna řeky, kam se, unaveni, sesunuli před mnoha tisíci lety nebo i docela nedávno.

Edmund’s Gorge

The rocky basin of the Kamenice river is the crowning glory of the romantic nature around Hřensko, where the cliff walls tower at up to 150 metres. Part of the trail can be covered on foot, and there is much to experience – steep, narrow roads, cliff tunnels and overhangs… The high points, however, can only be reached by boat. And Edmund’s gorge in particular is a place that isn’t soon to be forgotten. Under the guidance of an experienced ferryman, who steers the boat with a pole, you can navigate the kilometre long gorge and be transported back to the 19th century. That is how old the stone faces that look out from the cliffs are. You might be able to see the whole “cliff family” or the strong “guard”… Other residents of the gorge greet us quietly from the bottom of the river, where they may have sank thousands of years ago or just yesterday.

+