Die Region

Willkommen! Vítejte! Welcome!

Sächsischer Morgen / Saské ráno, foto M. Rak

Sächsisch-Böhmische Schweiz

Willkommen im Märchenland. Lassen Sie sich verzaubern von der uralten und sagenhaft schönen Naturlandschaft des Elbsandsteingebirges. Mit über 700 Quadratkilometern Gesamtfläche ist es eine der letzen großen Wildnisse Europas. Die schönsten Teile dieses Gebietes mit wertvoller Flora und Fauna sind heute als grenzübergreifende Nationalparkregion besonders geschützt. Treten Sie ein in eine Welt ohne Lärm, ohne Termine und ohne Alltag.

 

Ceskosaské Švýcarsko

Vítáme vás v pohádkové zemi. Nechte se okouzlit prastarou a mysticky krásnou přírodní scenérií Labských  pískovců. S celkovou plochou o více než 700 čtverečních kilometrech je to jedna z posledních velkých divočin  v Evropě. Nejkrásnější části této oblasti se vzácnou flórou a faunou jsou dnes zvláště chráněny jako přeshraniční region s národními parky. Vstupte do světa bez hluku, bez termínů a bez všednosti.

 

Saxon-Bohemian Switzerland

Welcome to a fairytale land. Let yourself be enchanted by the ancient and mythically beautiful natural landscape of the Elbe Sandstone Mountains. With more than 700 square kilometres of space, it is one of  Europe‘s last large wildernesses. The most beautiful parts of this region, with its valuable flora and fauna, are protected as a cross-border national park. Step into a world free of noise, deadlines and everyday life.

+

Schreibe einen Kommentar